INTEGRITETSPOLICY

Introduktion

Denna integritetspolicy reglerar det sätt på vilket Startaegetnu (hädanefter kallat ”Startaegetnu”) samlar in, använder, underhåller och avslöjar information som samlats in från individer (vidare i detta dokument kallat ”individer”) som tillhandahåller oss med sina personuppgifter genom olika metoder såsom en landningssida, webbplats, onlineformulär och andra elektroniska medel. Denna integritetspolicy gäller alla produkter och tjänster som erbjuds av Startaegetnu.
Denna policy kan uppdateras då och då, därför är det lämpligt att besöka den här sidan om några ändringar görs.

VAD VI SAMLAR OCH VARFÖR

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en person såsom namn, adress, e-post, telefonnummer etc.

Vi kan samla in sådan personlig information från individer på en mängd olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när individer besöker vår webbplats, fyller i ett onlineformulär, gör en beställning, prenumerationer, undersökningar, tredje part offentligt tillgänglig källa (t.ex. Google, annonsnätverk och leverantörer av sökinformation) och identitets- och kontaktdata från allmänt tillgängliga källor såsom statliga gateways.

Den grundläggande informationen vi får från en individ är: namn och efternamn, e-postadress och telefonnummer.

Dina uppgifter samlas in för specificerade, uttryckliga och legitima ändamål och kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål om inte ditt förhandsgodkännande erhålls.

Startaegetnu samlar in och använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att förbättra vår kundservice: svara på dina önskemål och supportbehov på ett mer effektivt sätt.
 • För att anpassa individuell upplevelse: att förstå hur du som vår individ använder tjänsterna och resurserna som tillhandahålls på vår webbplats.
 • För att förbättra vår webbplats: feedbacken du ger hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att behandla betalningar: din information kan användas när du gör en beställning hos oss för att förse dig med våra produkter och tjänster.
 • För att skicka reklammaterial, undersökningar och annat: vi vill hålla våra individer informerade om alla erbjudanden vi kan ha just nu, undersökningar, nya produkter och tjänster etc. Detta görs dock endast om individen ger oss sitt samtycke att kontakta dem .
 • För att skicka regelbundna e-postmeddelanden: Startaegetnu är ett mycket kundorienterat företag och vi gillar att hålla våra kunder nöjda. Av denna anledning följer vi upp alla frågor eller förfrågningar som individen kan ha, förfrågningar, pågående beställningar som individen inte har svarat på av någon eller annan anledning, och om några klagomål.
 • För att överföra dina personuppgifter: beroende på vilken produkt/tjänst du väljer kan vi behöva överföra dina personuppgifter till bank-, kredit- eller finansinstitut och/eller externa revisorer eller andra yrkesverksamma som kan tillhandahålla kringstöd relaterat till tjänsterna i EU och tredjeländer som det kan anses nödvändigt.

Den insamlade informationen nås endast av Startaegetnu. Vi kommer inte att dela din information med någon tredje part utanför vår organisation, annat än vad som är nödvändigt för att uppfylla din begäran. För att kunna slutföra din beställning kommer vi att behöva samla in vissa personuppgifter samt behandla sådana uppgifter för:

Syften med den process som dina personuppgifter är avsedda för och den rättsliga grunden för behandlingen – Dina personuppgifter har samlats in i enlighet med Startaegetnu-förpliktelserna enligt AML-nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning och/eller andra tillämpliga lagar som vi behöver för att följa samtidigt som vi tillhandahåller våra tjänster.

De berörda kategorierna av personuppgifter – De personuppgifter som vi behandlade och innehar i ditt avseende inkluderar personliga uppgifter, personliga due diligence-dokument och alla andra dokument som är relaterade till våra tjänster.

Mottagarna eller kategorierna av mottagare av personuppgifterna – För att uppfylla våra tjänster kan dina personuppgifter överföras till statliga eller kvasi-statliga myndigheter.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras – Personuppgifter kommer att lagras under föreskrivna perioder som fastställts av AML nationell eller EU-lagstiftning och/eller andra tillämpliga lagar som vi måste följa, samtidigt som vi tillhandahåller våra tjänster.

Hur vi skyddar din information

Vi antar lämpliga rutiner för datainsamling, lagring och bearbetning och säkerhetsåtgärder för att skydda dig mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information, användarnamn, lösenord, transaktionsinformation och data som lagras på vår webbplats. Känsligt och privat datautbyte mellan webbplatsen och dess individer sker över en SSL-säkrad kommunikationskanal och är krypterad och skyddad med digitala signaturer.

Individuellarättigheter

 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, med förbehåll för andras integritetsrättigheter.
 • Rätt till rättelse: Du kan begära att få personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga rättade.
 • Rätt att få dina personuppgifter raderade från systemet, med förbehåll för Startaegetnu skyldighet att behålla en kopia av vissa uppgifter i enlighet med juridiska skyldigheter.
 • Rätt att begära information om lagring och behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att begära begränsning av databehandling eller invända mot behandling, med förbehåll för Startaegetnu skyldighet att behålla en kopia av vissa uppgifter i enlighet med rättsliga skyldigheter.
 • Rätt att få dina uppgifter överförda till en annan tjänsteleverantör, i tillämpliga fall, med förbehåll för Startaegetnu skyldighet att behålla en kopia av vissa uppgifter i enlighet med juridiska skyldigheter.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till informations- och dataskyddsombudet.

Länkar till andrawebbplatser

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Var medveten om att vi inte är ansvariga för innehållet eller sekretesspraxis på sådana andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra individer att vara medvetna om när de lämnar vår sida och att läsa sekretesspolicyn för alla andra webbplatser som samlar in personligt identifierbar information. Om du känner att vi inte följer denna integritetspolicy bör du kontakta oss så snart som möjligt.

Småkakor

Vår webbplats kan använda ”cookies” för att förbättra den individuella upplevelsen. Individens webbläsare placerar cookies på sin hårddisk i journalsyfte och ibland för att spåra information om dem. Enskild person kan välja att ställa in sin webbläsare så att den vägrar cookies eller att varna dig när cookies skickas. Om de gör det, observera att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar korrekt.

Kontaktaoss

Om du harnågrafrågor om dennaintegritetspolicy, praxis pådennawebbplatseller om du villutövadinarättigheter, vänligenkontaktaosspånågotavföljande:

Företagsnamn: GCS Europe Ltd.

Företagsnamn: Startaegetnu

Företagsadress: GCS Europe Ltd. 25, Georgi S. Rakovski Str. Sofia 1202, Bulgaria.

E-post: support@startaegetnu.com

Telefon: +46855801444